Loading color scheme

Jídelna

Závodní stravování s možností objednání dopředu

JídelnaModul importuje jídelní lístek z modulu Cenař a seznam klientů ze systému Kredit. Po přihlášení nabízí  seznam jídel na jednotlivé dny. Klient si může dopředu objednat jídlo, vybrat přílohu.
Objednání může provést přes: 
 - webové rozhraní ze svého počítače na konkrétní adrese
 - na terminálu k tomu určenému.

Přihlašuje se buď kombinací jména a hesla nebo načtením osobní zaměstnanecké karty. Identifikace klienta při výdeji probíhá skrze přiložení karty k čtecímu zařízení (ve výjimečných případech může obsluha vybrat  zákazníka ze seznamu).
Výdej může probíhat více způsoby:
- automatickým načtením objednaného do pokladny a vystavením účtenky
- zobrazením na displayi nebo monitoru u výdejního místa
- tiskem stravenky, kterou pak odevzdá při výdeji.

Klient si může přes web prohlížet své transakce a má plně kontrolu nad svým účtem.

Závodní strava bez objednání dopředu

Klientovi může být vybrané jídlo namarkováno na pokladně až ve chvíli, kdy jej čerpá, pokud si například nestihl objednat. Obsluha vidí v danou chvíli, kolik je kterého chodu rezervováno řádnými objednávkami a kolik je ho k dispozici k volnému odběru zaměstnanci nebo též externími strávníky, kteří jídlo zaplatí hotově.
V provozech, kde si zákazníci vybírají jídlo až na místě, je možné k jednotlivým výdejním místům připojit čtečky, přiložením karty se odebrané jídlo zapíše k zákazníkovi jako objednané i odebrané.