Závodní stravování

Systém pro řízení ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ

Základní moduly:

Pokladna:
Na pokladně můžete markovat sortiment drobného prodeje, lze připojit čtečku čárových kódů, což urychluje celý proces obsluhy. Uzavírat účet lze různými typy platby včetne platby předem nabitou kartou. Pokladna dokáže komunikovat s objednávkami přes webové rozhraní intranetové nebo internetové.

Možnost výdeje objednané stravy restauračním způsobem u stolu s vyvoláním objednaného jídla na přenosném číšnickém terminálu s možností domarkování dalších položek.

 

 

Možnost připojit k pokladně:

Váha
Připojením váhy k pokladně získáte možnost načítat hmotnost zboží prodávaného na váhu přímo ze zařízení, pokladna načte  množství a sama spočítá cenu. Možností je přednastavení různých typů táry, kterou volíte při markování a nezdržujete se nulováním váhy obalu na váze.

Samozřejmostí je možnost připojit pokladní šuplík nebo propojení s platebním automatem CI-10 od firmy Albacon, která je naším dlouholetým partnerem.

Možnost  objednávání jídel přes internet příp intranet:

Modul importuje jídelní lístek ze systému Food600 a seznam klientů ze systému Kredit. Po přihlášení nabízí seznam jídel. Klient si může dopředu objednat jídlo, volit si přílohu. Objednání může provést přes webové rozhraní na dané adrese, nebo na terminálu k tomu určenému. Identifikuje se kombinací jména a hesla nebo načtením osobní zaměstnanecké karty. Na základě toho pak je mu jídlo vydáno prostřednictvím pokladny. Klient si může v tomto rozhraní prohlížet své transakce a má plně kontrolu nad svým účtem.

Závodní strava bez objednání dopředu

Klientovi může být vybrané jídlo namarkováno na pokladně až ve chvíli, kdy jej čerpá, pokud si například nestihl objednat. Obsluha vidí v danou chvíli, kolik je kterého chodu rezervováno řádnými objednávkami a kolik je ho k dispozici k volnému odběru zaměstnanci nebo též externími strávníky, kteří jídlo zaplatí hotově.
Pro ještě větší zrychlení obsluhy v případě, že „kdo dřív příjde, má lepší výběr“, je možné k jednotlivým místům výdeje chodů připojit čtečky zaměstnaneckých karet a pouhým přiložením se jídlo zapíše do transakcí příslušnému klientovi, bez nutnosti jít k pokladně.

Export konzumace pracovníka za zvolené období do mzdového systému
Máte vždy k dispozici konzumaci všech pracovníku v daných dnech a časech. Spočítáme vám dotaci a vytvoříme exporty do účetního systému.