Vzdálené připojení

TEAMVIEWER
Pomocí programu TeamViewer se můžeme připojit k libovolnému počítači nebo serveru ve světě za pár vteřin a na dálku ovládat počítač zákazníka tak, jako bychom seděli u něho.

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A BEZPEČNOST

Kromě ID partnera program TeamViewer generuje i heslo relace, které se mění při každém spuštění.
Funkce kritické z hlediska bezpečnosti, jako například přenos souborů, vyžadují manuální potvrzení od partnera u vzdáleného počítače.
Není možné neviditelně ovládat počítač. Osoba sedící u vzdáleného počítače musí teamviewer spustit a vidí vše, co servisní technik dělá.

NÁVOD K POUŽITÍ
Stáhněte si software pro vzdálené připojení, uložte si jej nejlépe na plochu. Dvojím kliknutím spusťte a nadiktujte technikovi ID.