VÝHODY SPOLUPRÁCE

Výhody spolupráce s ALTO PRAHA

  Informační systémy nabízené firmou Alto Praha vycházejí z dlouholeté zkušenosti s analýzou řešení, instalacemi i následným servisem již funkčních systémů. Proto by dodané řešení mělo vyhovovat potřebám kteréhokoliv hotelu či restaurace jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska následných služeb. Toto tvrzení je podpořeno jednak počtem instalací informačního systému a s tím spojenými zkušenostmi firmy se servisem a údržbou již provozovaných aplikací. Mezi dosavadními zákazníky firmy Alto jsou stravovací zařízení různého druhu, od velkých hotelů, přes restaurace různé velikosti a zaměření až po rychlá občerstvení/fastfoody s mnoha pobočkami.

Tyto výsledky jsou podmíněny následujícími základními předpoklady, které nabízíme:

 Komplexní implementace systému podle požadavků zákazníka:
ještě před zahájením instalace vyslechneme všechny požadavky zákazníka a snažíme se co nejvíce vyhovět jeho provozním zvyklostem, ať již vhodným nastavením funkcí systému, či v případě potřeby uskutečněním takových programových úprav, které tyto požadavky splní.
  Školení uživatelů před zavedením systému:
je samozřejmostí, že před provedeném jednotlivých etap zavedení systému provádíme s předstihem školení uživatelů tak, aby vždy věděli, jaké činnosti a proč provádíme a aby byli připraveni tyto činnosti v budoucnosti provádět sami. Po zahájení provozu asistujeme i u prvních měsíčních uzávěrek, kdy zároveň upozorňujeme na případné chyby a jejich příčiny a zajistíme přípravu uživatelů tak, aby vznikaly výsledky vhodné pro přenos do účetnictví. Dohled při spuštění přímo u zákazníka: v případě zájmu poskytneme dohled nad provozem tak, aby zavedení systému v prvních hodinách a dnech proběhlo bez problémů
   Servis 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu:
je zárukou co nejrychlejší reakce na nahlášené závady a tudíž minimálních výpadků a ztrát zákazníka. U smluvních partnerů je tento servis prováděn zdarma a v domluvených dobách odstranění závady, u zákazníků bez smlouvy je v záruce zdarma v co nejkratší, nikoliv však garantované době, maximálně však 48 hodin, po záruce je poskytován za úplatu.
   Bezpečnostní mechanismy a kontrola práce personálu:
Výhodou systému Food je ta skutečnost, že vznikl na základě zkušeností v našem prostředí a tudíž umožňuje zainteresovaným osobám podrobné sledování průběhu operací nad sklady i pokladnami jak v reálném čase, tak i zpětně. Informace o průběhu provozu systému a jednotlivých operacích s ním konkrétními osobami jsou kdykoliv k dispozici, neboť systém je uchovává za období, jehož délku si může uživatel zvolit. Další zárukou správné funkce a obsluhy systému jsou v případě zájmu zákazníka kontroly dat pracovníky firmy Alto, kteří mohou na základě svých zkušeností a nástrojů, které systém Food poskytuje, upozornit na případné nesrovnalosti v používání systému.
   Váš systém může růst společně s Vaším podnikáním:
Nikdy nekupujete nic, co byste museli potom odložit. Modularita systému i způsobů jeho provozování Vám šetří Vaše investice. Pro jeden provoz použijete levnější řešení s menším počtem modulů a vlastním technickým vybavením, v případě většího počtu provozoven Vám zapůjčíme část kapacity našeho centrálního serveru, takže Vám odpadne nutnost investice za drahý hardware a licence software pro přístup k datům a při tom je máte uložena bezpečně na jednom místě a můžete s nimi pracovat z libovolného počtu míst stejně, jako byste je měli na svém PC.