Jídelna

Food- Jídelna


Modul importuje jídelní lístek ze systému Food600 a seznam klientů ze systému Kredit. Po přihlášení nabízí seznam jídel. Klient si může dopředu objednat jídlo, volit si přílohu. Objednání může provést přes webové rozhraní na dané adrese, nebo na terminálu k tomu určenému. Identifikuje se kombinací jména a hesla nebo načtením osobní zaměstnanecké karty. Na základě toho pak je mu jídlo vydáno prostřednictvím pokladny. Klient si může v tomto rozhraní prohlížet své transakce a má plně kontrolu nad svým účtem.

Závodní strava bez objednání dopředu

Klientovi může být vybrané jídlo namarkováno na pokladně až ve chvíli, kdy jej čerpá, pokud si například nestihl objednat. Obsluha vidí v danou chvíli, kolik je kterého chodu rezervováno řádnými objednávkami a kolik je ho k dispozici k volnému odběru zaměstnanci nebo též externími strávníky, kteří jídlo zaplatí hotově.
Pro ještě větší zrychlení obsluhy v případě, že „kdo dřív příjde, má lepší výběr“, je možné k jednotlivým místům výdeje chodů připojit čtečky zaměstnaneckých karet a pouhým přiložením se jídlo zapíše do transakcí příslušnému klientovi, bez nutnosti jít k pokladně.