Sklady

Food600 je základním modulem celého systému. Zahrnuje tvorbu receptur, skladovou evidenci a reporty.

Tvorba receptur:
Své produkty i vstupní suroviny si rozdělíte do požadovaných kategorií. Vaše vstupní náklady se promítnou do nákladů na jednotlivé produkty. Již při tvorbě receptury víte, kolik vás nabízený produkt stojí a při stanovení prodejní ceny okamžitě vidíte food-cost u každého produktu, nebo můžete food-cost stanovit a systém vám navrhne prodejní cenu. Samozřejmostí je možnost u každé receptury vyplnit výrobní postup, vložit fotografii, jak má produkt vypadat, vytisknout kalkulační list.

Sklady:
Systém pracuje s hlavním skladem, skrze který realizujete příjmy a výdeje směrem k dodavatelům případně odběratelům. Dále podle potřeby definujete výrobní či odbytová střediska (většinou podle hmotné odpovědnosti). Přijaté doklady okamžitě rozdělujete na střediska. Na základě prodeje produktů na pokladnách systém odtěžuje suroviny z příslušných středisek. Odtížení surovin může probíhat také pomocí dávek, kdy odtěžujete například bufetové snídaně, polopenze, vše, co nedefinujete kalkulací a nerealizujete na pokladně. Výsledkem je, že v systému máte předpoklad, jaké stavy surovin máte reálně na skladě a porovnáním s fyzickými zůstatky docházíte k výsledkům v inventurách. Odtěžování surovin ze středisek generuje náklady, které párujeme s vašimi tržbami a v reportech potom můžete sledovat po dnech, ale i za delší období, po jednotlivých produktech, či kategoriích, ale též celkově, jaký máte poměr mezi tržbou a náklady. To poskytuje nejen podklad k účetnictví, ale především vám poskytuje důležité informace pro řízení celého provozu.

Reporty:
Poskytujeme 4 druhy reportů.
1. Tržby – systém obsahuje mnoho variabilních tržbových sestav členěných podle nejrůznějších hledisek. Tržby podle kategorií produktů, po jednotlivých produktech, podle času realizace během dne, tržby podle plateb a DPH, dále tržby s vazbou na skladové náklady. A mnoho dalších.
2. Inventurní sestavy – týkají se stavu zásob akutálního, možnost členění po jednotlivých skladech nebo sumarizovaně. Součástí jsou formuláře pro fyzické inventury. Samozřejmostí jsou tzv. stop-inventury, kdy sklad zohledňuje prodeje na pokladně a umožňuje vám okamžitou kontrolu zásob na střediscích kdykoli během dne. Pracujeme s možností nastavení minimálních a maximálních zásob surovin.
3. Obratové sestavy – vyjadřují peněžně, případně podle kategorií surovin, pohyby na skladech. Poskytují podklady pro účetnictví, ale taktéž možnost sledovat čerpání budgetů. Obsahují také vývoj pořizovacích cen surovin, sledování pohybů na skladových kartách z hlediska ceny nebo množství a řazení do tzv. ligy zboží.
4. Žurnály – pod tímto názvem se skrývá možnost sledovat všechny kritické operace jak v pokladně tak ve skladech. Dohledáte změny v kalkulacích, operace prováděné během rozpracovaných inventur. Co se týče pokladny, tak veškeré převody mezi stoly, kopie účtů, práce s položkami na účtu – storna objednávek, storna účtů, změny plateb. Jde o sestavy kontrolní, které mohou sloužit i jako relevantní podklad při řešení nestandardního chování personálu.

Samozřejmostí je export každého reportu či dokladu do různých formátů (xls, doc, html, pdf) a případný mailing těchto reportů nebo generování grafů.