Aktuálně

Vážení klienti,

Celkem dobře chápu Vaši žádost jako logický důsledek aktuální stavu….

Minimalizace všech pravidelných nákladů je jedním, avšak nikoliv jediným z nástrojů, jak situace obdobného typu řešit. Ne všechny náklady tohoto typu jsou totiž rovnocenné!!!

Naše společnost ALTO PRAHA působí na trhu s pokladními a skladovými systémy již více, než 25 let. Mezi naše základní činnosti patří vývoj software, který vychází u pracovníků, kteří jej realizují jednak z jejich erudice odborné, ale i ze znalosti prostředí, pro které tyto činnosti provádějí. Část servisních poplatků se používá právě i na podporu další vývoje software Food.

Další důležitou činností, která navazuje na existenci funkčního software je podpora a školení jeho uživatelů. V oblasti gastronomie je mimo jiné i specifikum typu nadměrné fluktuace pracovníků z jakéhokoliv důvodu, z čehož vyplývá častá potřeba řešení problémů s užívaným software ve smyslu chyb vznikajících takovým jeho užíváním, které nevede ke správným výsledkům, ať již je příčina jakákoliv. Nelze ani nezmínit řešení případných chyb software, které se mohou někdy objevit.

 

Pro tento účel máme tým zkušených školitelů, kteří jsou schopni poskytovat poradenskou činnost a školení všeho typu. Aby však jejich podpora byla účinná, musí být jejich znalosti podpořeny i co nejdelší zkušeností s provozem daného software. Proces, který vede k tomu, že konkrétní pracovník je schopen vyřešit maximum vzniklých požadavků, trvá 1-3 roky. Všichni naši pracovníci, kteří tyto služby poskytují, tuto zkušenost mají a my si jich proto vážíme.

 

A nyní se dostávám k podstatě věci: pokud se přeruší naše příjmy od většiny zákazníků v takovém rozsahu, že nebudeme schopni uspokojit alespoň redukované mzdové požadavky těchto našich pracovníků, tak nám odejdou. V okamžiku, kdy dojde opětovnému nastartování všech činností v „našem oboru“, budeme společně v situaci, kdy:

  • nebude nikdo erudovaný, kdo by byl schopen dále software vyvíjet
  • Vy budete mít software, který Vám my nebudeme schopni kvalitně a rychle podporovat.

A to není ideální stav….

 

Zvažte tedy, prosím, zda úspora v podobě cca 1500,-Kč měsíčně je tak moc podstatná pro Vaši aktuální ekonomiku s ohledem na skutečnost, že tento stav nebude trvat věčně.

 

Ještě bych Vás rád informoval, že naše servisní služby a podporu poskytujeme stále ve stejném rozsahu.

 

Naopak se nabízí otázka, zda nyní není vhodný čas pro školení pracovníků a případný „úklid“ Vašeho systému tak, aby bylo vše připraveno na opětovné zahájení provozu (normálně není na takové věci čas). Úhradu těchto služeb, na které máte v rámci smlouvy slevu 50 %, Vám jsme schopni odložit na pozdější období.

 

Děkuji.

S pozdravem

                                                             Ing. Ladislav Beneš

                                                             obchodní ředitel

                                                             ALTO PRAHA s.r.o.