ÚVOD

KOMPLEXNÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ

           RESTAURACÍ

          FAST FOODŮ

          ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ

          HOTELŮ

          FITNESS A WELLNESS CENTER

Food je jedním z nejpropracovanějších pokladních a skladových systémů v České a Slovenské Republice. Je to dáno jednak více než 25tiletou zkušeností firmy Alto Praha se systémy tohoto typu a jednak neustálým a trvalým vývojem tohoto software s ohledem na zkušenosti několika stovek zákazníků různého druhu od velkých mezinárodních hotelů až po provozovny typu rychlého občerstvení a to nejen v Čechách, ale i na Slovensku.“